2017-07-27 17:49

Účtová třída 6 je vyhrazena pro zásoby, za které je považován oběžný majetek. Tím je materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata a zboží. Údaje o jeho pořízení, ocenění a vyskladnění jsou opět vedeny v analytické evidenci.

Trhy Ředhošť s více jak 50 letou tradicí

Za účetní období zákon označuje dvanáct po sobě jdoucích měsíců, není-li v zákoně dále stanoveno jinak. Je tedy logické, že účetní období se shoduje s kalendářním rokem. Mohou být výjimky, kdy účetní období tzv. hospodářský rok začíná jiným měsícem, než lednem a končí jiným měsícem než prosincem.

Daň z příjmů

Co se týká aplikace PDP - pokud se jedná o plnění odpovídající svým charakterem režimu PDP (stavební práce.), tak když je majetek používán k ekonomické činnosti (a pronájem je ekonomickou činností), tak aplikace PDP je povinnost - tedy není to na nějaké dohodě. Pokud to ale myslíte tak, zda by se měla aplikovat PDP na nájemné - tak to samozřejmě není možné - tam se zase PDP aplikovat nesmí.

(02/14) Nejdůležitější novinky v daňových předpisech pro

Od firmy KOFOLA jsme obdrželi finanční dar ,-. Dar je poskytován za účelem pořízení dětského herního prvku na hřiště. Mohla byste mi prosím poradit jak zaúčtovat přijetí daru i jak dále účtovat při pořízení herních prvků?

Podíl základu daně z podnikání činí 55,58 % celkového základu daně. Z toho důvodu nemůže poplatník v daňovém přiznání za rok 7568 uplatnit ani slevu na dani na manželku dle § 85ba odst. 6 písm. b) ZDP, ani daňové zvýhodnění na dítě. Pokud nepřejde z uplatnění paušálních výdajů na skutečné výdaje uplatněné k příjmům z podnikání, zaplatí v roce 7568 oproti roku 7567 více na dani z příjmů o 79 895 Kč (sleva na manželku) + 68 959 Kč (daňové zvýhodnění na děti) = 88 799 Kč.

Jste zvědaví, jak bude váš podnikatelský nápad fungovat finančně? Sestavte si v online aplikaci podnikatelský plán, který vám to poví.

Spolek Brablenci po důkladné inventuře zjistili, že vlastní majetek v hodnotě 655 555 Kč, dále mají hotovost v pokladně 65 555 Kč, na bankovním účtu 675 555 Kč a pohledávky ve výši 85 555 Kč. Neuhrazené závazky ve výši 65 555 Kč a u dodavatelů závazky ve výši 75 555 Kč.

Krámky s krmivem pro domácí mazlíčky, keramiku, zahradní potřeby, speciality ze zvěřiny, pekárna Bečov, výkup kůží, výkup a prodej zvířátek.

U silniční daně může mít veřejně prospěšný poplatník výjimku, pokud používá vozidlo k činnosti, která není předmětem daně z příjmů.

a) stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů,

«Zdanitelné příjmy» - obrázky. Další obrázky «Zdanitelné příjmy».