2017-10-22 20:57

Obratem Vás kontaktujeme  a domluvíme se s Vámi na osobním setkání. Zároveň s Vámi probereme  veškeré informace týkající se úvěru a dalšího postupu.

Zástavy - Zástava automobilů, zástava nemovitostí, zástava

!! V případě, že vznik zástavního práva je vázán na zápis do resjtříku zástav, musí mít zástavní smlouva formu veřejné listiny (tj. vyhotovena nebo stvrzena notářem) § 6869 odst. 8 NOZ!!

Zástava nemovitosti - americka-nebankovni

Dobrý den, s manželem se rozhodujeme zafinancovat vystavbu nového rodinného domu o dvou bytových jednotkách prostřednictvím překlenovacího úvěru ze stavebního spoření. Jednalo by se o dvojdomek s jedním číslem popisným i orientačním. Jednu část bychom financovali my a tu druhou část třetí osoba. Jde o to, že třetí osoba by to financovala hotově. Finanční ústav trvá na zástavě celé nemovitosti, což se třetí osobě samozřejmě nelíbí. Je z této situace nějaké východisko?

Zástavní právo k nemovitosti a způsoby financování - Měš

Pokud máte v plánu splácet opravdu pravidelně, řádně a bez problémů, a pokud si jste jistí, že na to budete mít peníze, tak se nebankovní hypotéky s ručením nemovitostí absolutně obávat nemusíte. Je to spíše jako pojistka proti lidem, kteří v tom vidí vidinu snadno získaných peněz a kteří poté nechtějí platit. Nemusíte mít tedy obavy o svůj dům, stačí pouze správně splácet a nedělat si další dluhy, které nejste schopni utáhnout.

Chci si nechat postavit dům na klíč a k tomu potřebuji koupit menší pozemek.Část bych financoval prodejem bytu jehož hodnota je cca 6 č.Nemáme s manželkou žádné ř. Příjmy máme celkem kolem 85 tisíácím již jeden ůvér.-rekonstrukce ázka č.6:Je lepší si vzít hypotéku nebo ůvěr(jaký)?Otázka č.7:Lze odložit splátky hypotéky/ůvéru do doby než budu bydlet v novém? např. nějakou že bychom to vše současné finančně neutá nějaká možnost?Děkuji.

Pokud splatíte celý úvěr a pohledávka Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka. peněžního ústavu vůči vám zanikne, vystaví vám banka potvrzení zástavního věřitele o zániku zástavního práva v průkazné písemné formě.
Jakmile tento dokument obdrží katastrální úřad, je povinen provést výmaz zástavního práva z listu vlastnictví zástavce do 85 dnů ode dne doručení žádosti.

V dnešní době  zástavu nemovitosti  využívají bankovní společnosti, které sice nenahlížejí do registru dlužníků, potřebují doložit výši Vašeho příjmu, na druhé straně ovšem požadují ručení nemovitostí pro případ, že by dlužník přestal splácet.

Zástavní právo lze z obecného hlediska definovat jako institut, díky němuž mohou vzniknout jiné osobě práva k věci, kterou nevlastní. Cílem zástavy je zajistit, aby věřitel získal zpět svou pohledávku. Zástavní právo pak tuto pohledávku zajišťuje takovým způsobem, aby v případě nesplnění povinností, které plynou dlužníkovi ze smlouvy, se mohl věřitel domáhat prodeje zastavěné věci a uspokojit tak svoji pohledávku pomocí finančních prostředků, které z prodeje získá. Prodej samotný však bývá až krajním řešením situace. Většinou je upřednostňována dohoda všech zúčastněných stran.

Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou, pro kterou není striktně vyžadována písemná forma. Zástavní smlouva musí být písemná, není-li movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala. Dále písemná smlouva je nutná vždy, je-li zástavou nemovitosti.

Zástava nemovitosti  se používá v případě, že chcete danou nemovitostí ručit. Pokud totiž potřebujete půjčit velký obnos peněz, může mít finanční instituce obavy z toho, že nebudete spolehlivě splácet. A právě proto je potřeba ručit nemovitostí. Jakmile byste totiž splácet přestali, věřiteli by mohl nechat nemovitost zpeněžit, aby získal zpět své finance, což je samozřejmě výsledek, kterému se chce každý vyhnout.

«Zástava nemovitosti» - obrázky. Další obrázky «Zástava nemovitosti».