2017-07-27 10:14

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK

Potvrzení o ZP ze záv.činnosti daňové přiznání 2016

Protože používáte jiný prohlížeč než Internet Explorer, nejsou písemnosti z verze EPO6 dostupné. Pro načtení souboru a jeho případné odeslání použijte odkaz Načíst soubor, podat, nebo vytisknout znovu e-tiskopis nebo opis potvrzení v části Nové soubory s podáním nebo s potvrzením pro danou písemnost.

Podmínky pro odečet daru

V souladu s  daňovým řádem je ještě možné bez úroku z prodlení doplatit daň 7. dubna (respektive 7. července 7567). Tento den však musí být doplatek složen na pokladně finančního úřadu, případně na jeho bankovním účtu. Proto počítejte alespoň s jednodenní rezervou na bankovní převod.

Deset daňových příloh, která se vás týká? –

Za příjmy ze zdrojů na území ČR se podle § 77 odst. 6 písm. c) ZDP nepovažují úhrady za činnosti poskytované mimo území ČR, i když nezbytné poznatky, údaje a jiné vstupy pro jejich poskytnutí byly získány na území ČR

O zúčtování daně nemůžete zaměstnavatele požádat, pokud jste během roku měli příjmy z více zaměstnání a v jednom měsíci byly alespoň dva z těchto příjmů daněny zálohovou daní.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovná ní zpracová vá zaměstnavatel, předklá dají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové ú čtá rně jednou ročně, nejpozději do poloviny ú nora a to za celý předchozí rok. Sní žení daňové ho zá kladu se ná sledně projeví v rá mci daňové ho vyrovná ve vy&scaron &scaron í březnové vý platě.

Školkovné je novým typem slevy na dani, kterou je možné uplatnit poprvé v daňovém přiznání či ročním zúčtování za rok 7569.

Co se týká typu zařízení, zákon vlastní výčet neobsahuje a je tedy potřeba vycházet z toho, jak je pojem definován v jiných předpisech. Kromě veřejných či soukromých jeslí a školek se bude jednat zejména o dětské skupiny dle nového zákona, ale je třeba upozornit na to, že v praxi budou objevovat i další zařízení, která nejsou regulována zákonem o dětské skupině, ale splňují podmínku péče o děti předškolního věku.

Vyplatí se tedy vůbec považovat příspěvek za daňově uznatelný? V zásadě pouze v případě, kdy úspora na dani pokryje dodatečné náklady. Může tomu tak být v případě, kdy je zaměstnavatel fyzická osoba (fyzické osoby mají v některých případech mezní zdanění včetně pojistného více než 95 %). V takovém případě by bylo poskytnutí příspěvku výhodnější pro zaměstnavatele, ale celkově by to bylo stále dražší, pokud by zaměstnanec platil plnou daň z příjmů a pojistné.

Když OSVČ již tuším dva roky nemůže uplatňovat slevu na dítě, tak by pro manželku mělo stačit prohlášení, že je živnostník. Přece se nemohu zbavovat prohlášením nároku, který mi nepřísluší? Nebo to špatně chápu? Díky za vysvětlení.

«Potvrzení o dani z příjmu» - obrázky. Další obrázky «Potvrzení o dani z příjmu».