2017-10-23 01:11

Pokud daňový subjekt podá v zákonném termínu daňové přiznání, ale uhradí daň v opožděném termínu, musí zaplatit pouze úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

Daňové dotazy - Zprávy

Insolvenční zákon v platném znění (revizní novela s účinností k ) jasně stanovuje, kdo má dispoziční oprávnění, tedy oprávnění nakládat s majetkovou podstatou (tedy i se mzdou):

Zákon o daních z příjmů - Část III. - Společná ustanovení

Pokud je žadatelem dítě, které žije ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem, druhý rodič není společně posuzovanou osobou. Výživné vyplácené dítěti druhým rodičem, který s dítětem nežije ve společné domácnosti, je započitatelným příjmem dítěte pro účely žádosti.

Otázky a odpovědi - Pojistovna 211

Chtěla bych se zeptat v insolvenci mi prodávají být ale za menší cenu než jsou me dluhy mohou zbytek dluhů splácet ? Jsem na up beru hmotnou nuzi

V současné době vrcholí diskuse o navýšení příspěvku státu za státní pojištěnce. Hledá se způsob i výše růstu tohoto příspěvku, zejména s ohledem na personální náklady ve zdravotnictví, které jsou v současné kalkulaci cen zdravotních služeb často podhodnocené. Je šance, že nyní, v době ekonomického růstu, může i stát svůj příspěvek zvýšit.

úspěšně zahájit soudní oddlužení lze i za situace, kdy dlužník nemá příjem ze zaměstnání. Musí být ovšem schopen hradit měsíční úhrady pro účely soudního oddlužení. Nabízíme možnost bezplatné telefonické konzultace. Pokud byste měla o konzultaci zájem, napište nám obratem kontaktní tel. číslo a termín, který Vám bude vyhovovat (alespoň 75 minut čas pracovní dny od pondělí do pátku mezi 8:55 a 68:55). V této době by se s Vámi spojil některý z našich kolegů. Zjistíte tak, zda splňujete podmínky soudního oddlužení i přesné propočty přímo pro Váš případ.

Podle ustanovení § 859b občanského soudního řádu (zák. č. 99/6968 Sb., ve znění pozdějších změn) ve spojení s ustanovením § 65 exekučního řádu (zák. č. 675/7556 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších změn) se zákaz nakládání s peněžními prostředky na bankovním účtu postiženém exekucí nevztahuje na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu (zák. č. 665/7556 Sb., ve znění pozdějších změn). Tzn., že i z exekučně zablokovaného účtu si může dlužník vybrat a banka mu to musí umožnit, částku ve výši dvojnásobku životního minima. Nevydá-li Vám tuto částku bankomat, obraťte se na pracovníky banky.

Příklad 7:
Vlastní důchodový věk ženy narozené v roce 6958, která vychovala 7 děti, činí 59 let a 9 měsíce. Důchodový věk muže narozeného v roce 6958 činí 68 let. 68 let minus 9 roky = 59 let. Této ženě postačí k pokračování (obnově) nároku na vdovský důchod dosáhnout důchodového věku muže stejného data narození, který po odečtení 9 roků činí 59 let a je pro ni výhodnější.

Nemusíte být kvůli obědům pro zaměstnance plátci DPH, nejste plátci, není důvod dávat do obratu nákup obědů pro zaměstnance. Vy budete mít cenu za obědy včetně DPH v nákladech, část uhradí zaměstnanci. Nevidím v tom z hlediska DPH žádnou starost. 

Podala jsem návrh na insolvenci, jsem ve fázi před rozhodnutím o úpadku, obdržela jsem předvolání k soudu ohledně jedné nezaplacené půjčky, musím se dostavit, když si věřitel může pohledávku přihlásit do řízení, taky bych to asi nezvládla psychicky, jak se mohu vzhledem k výše uvedeným skutečnostem omluvit? děkuji