2017-07-27 12:39

Ráda bych věděla, jak je to s dědictvím peněz na bankovních účtech. Mám dceru z předchozího manželství a můj nynější manžel také 6 dceru. Máme 7 bankovní účty, jeden je pouze na mé jméno, tam chodí obě naše výplaty a druhý účet je pouze na manželovo jméno a tam přichází jeho starobní důchod. Kdysi nám notářka řekla, že v případě úmrtí jednoho z nás jdou vždy do dědického řízení oba (všechny) bankovní účty? Děkuji za odpověď. Děkuji, Ivana.

-Krátkodobé půjčky

Mám v práci jednu kolegyni která mě jenom pomlouvá a vymýšlí si, a všichni jí věří. Poškozuje mne to v mezilidských vztazích, jde to tak co extrému že mě chodí nadávat proč je pomlouvám. Z bývalé práce odešla ta kolegyně ze stejného důvodu - vymýšlení si pomluv. Šéf o tom ví, promluvil s ní, ale dál to dělá. Působí mi to velký stres. Jana

Zs- - Krátkodobé půjčky

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Elektrický kabel souseda nad pozemkem - jak požádat o přeložku?
- Kde požádat o přeložku elektrického kabelu když to soused odmítá
- Jak donutit souseda k přeložce kabelu elektřiny vedoucího k jeho domu nad mým pozemkem?

Založit finanční půjčky

Jsem výlučnou vlastnicí nemovitosti, bezdětná, vdaná. Vlastnictví jsem nabyla před uzavřením manželství. Hodlám přenechat nemovitost formou darovací smlouvy se zřízením věcného břemene doživotního užívání pro sebe a manžela své neteři. Můj dotaz zní:
Musí být manžel účastníkem darovací smlouvy? Bude muset manžel platit darovací daň nebo je osobou blízkou, která je od daně osvobozena?
Děkuji, Helena.

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Ukončení studia na vlastní žádost a výživné
- Ukončení studia na vlastní žádost a alimenty
- Alimenty, výživné - ukončení studia na vlastní žádost potomkem

Manžel dcery nastoupil výkon trestu. Ona se stará o 8 nezletilé děti. Manžel (podnikatel) více než půl roku před nástupem již nepřispíval žádnou částkou do společné domácnosti. Kdo má platit nyní výživné na děti? Rodiče manžela? Je možné žádat výživné i za dobu před nástupem trestu? Výživné bude stanoveno automaticky nebo musí dcera podat návrh k soudu? Jak je to se zastupováním dětí pokud je požadován souhlas obou zákonných zástupců? Může být ustanoven někdo jiný z rodiny? Děkuji Laďka

6) Podnikatel má více oborů podnikání. Může na jednu činnost uplatňovat výdaje procentem a na druhou vést daňovou evidenci?
7) Společnost (dříve to bylo "sdružení" - můžou si společníci uplatňovat náklady někdo % a někdo vést daňovou evidenci? Mají kromě společnosti ještě každý svou činnost.
Děkuji, Simona.

Dobrý den,
na vaší bezplatné právní poradně jsem našel odpověď na dotaz "nájemce bez nájemní smlouvy s trvalým bydlištěm a možnost jeho vystěhování" - http:///7gBSucf ze dne (viz níže). V odpovědi se píše, že v minulosti (asi před 67 lety) platilo, že stačí ústní nájemní smlouva. Zajímalo by mě, jaký zákon a jaké jeho ustanovení toto v minulosti upravoval.
Od roku 6997 bydlím v bytě, který patří matce. Mám zde hlášeno trvalé bydliště. Písemnou nájemní smlouvu nemám. Nyní matka trvá na vystěhování z bytu a podala žalobu na vyklizení bytu. Skutečnost, že smlouva trvá, můžu prokázat. Mohu trvat na tom, aby byla smlouva dodržena? Děkuji za odpověď. Zdraví Ferdinand

Portál poskytuje informace z oblasti ekonomiky a financí na českém i světovém trhu, přináší on-line zpravodajství od tiskových agentur, indexy

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
- Příkaz započtení daru v závěti (obdarování některých potomků již za života rodiče, rodičů)
- Jak ovlivnit dědění a dědictví závětí - příkaz započtení daru
- Obdarování části potomků a příkaz započtení daru v závěti
- Obdarování jen některých potomků za života a příkaz započtení daru daný dárcem (rodičem, rodiči)

«Pujcka praha na ruku» - obrázky. Další obrázky «Pujcka praha na ruku».