2017-07-26 22:51

Tudíž nyní doporučeným dopisem informujte exekutorský úřad (nezapomeňte v dopise uvést č. j. předmětného exekučního řízení) o skutečnosti, že jimi vymáhaný závazek vznikl před vznikem manželství. Své tvrzení doložte listinnými důkazy, tedy oddacím listem a dokumentem, kterým prokážete vznik závazku. Odkažte poté na níže uvedený paragraf občanského soudního řádu a na jeho druhý odstavec. Poté ještě uveďte, že pokud nebude neoprávněná exekuce vedena na Vaši mzdu a bankovní účet ukončena a zabavené prostředky nebudou navráceny, vyvodíte z toho právní důsledky.

Oddlužtemě.cz - Největší specialisté na insolvenci v ČR

Dobrý den. Prosim o radu jak postupovat když.. Mám insolvenci a za 9 měsíce mi končí a budu mít zaplaceno 655% za míň jak pět let. Letos v březnu jsem se oženil a teď na moji manželky učet je uvalena exekuce od jednoho věřitele který se ale o své peníze přihlásil do insolvence akorát že teď to má místo věřitele exekutor. Částka přihlášená do ins byla 675tisíc i z uroky a teď chtejí 765tisíc. Dá se proti tomuto postupu bránit? Manželka neměla v životě půjčku a je s toho na mrtvici stejně jako já.
Děkuji za odpověď
Martin

Ukončení exekuce - návrh na zastavení exekuce | Exekuce

máte pravdu, že dohoda mezi Vámi a Vaším bývalým přítelem není pro věřitele závazná. Pro věřitele je závazná úvěrová smlouva, popř. smlouva o půjčce, zkrátka věřitel bude požadovat plnění po tom, kdo je jeho dlužníkem na základě smluvního vztahu. Stoprocentní možnost, jak se vyhnout 8777 návštěvě 8775 exekutorských vykonavatelů bohužel neexistuje. Můžete zvýšit Vaše možnosti tím, že si s babičkou upravíte podnájemní smlouvu, kde bude konkrétně specifikován majetek babičky a bude zde konkrétně specifikován prostor, který obýváte. Na této podnájemní smlouvě úředně ověřte podpisy. Soudní oddlužení by mohlo být ve Vašem případě vhodným východiskem. Abychom Vám ovšem tuto možnost mohli odpovědně doporučit, potřebovali bychom od Vás více informací.

Jak probíhá exekuce - NE

Zdůrazňuji, že se tímto nezbavuji odpovědnosti zaplatit dlužnou částku oprávněnému. Prohlašuji, že až si najdu stálé zaměstnání nebo brigádu, začnu daný dluh opět splácet, popřípadě požádám o oddlužení formou osobního bankrotu.

V dokumentu, který jsme Vám zaslali upravte jednotlivé pasáže dle Vaší potřeby, Vaši situaci detailně popište a svá tvrzení doložte listinnými důkazy (např. když uvedete, že jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, musíte toto tvrzení doložit dokumentem z úřadu práce).

V příloze přikládáme jedno z předmětných usnesení insolvenčního soudu. Doporučujeme se s tímto usnesením obrátit na vedoucího pracovníka pobočky banky, a pokud nevyhoví Vaší žádosti, obraťte se na svého insolvenčního správce, popř. využijte služby advokáta. Pokud byste měla zájem, můžeme nabídnout služby našeho advokáta, popř. advokáta spolupracující advokátní kanceláře.

Jsem vyučený svářeč. Dlouhodobě usiluji o získání jakéhokoliv místa i mimo svou profesi, ale zatím jsem byl pokaždé odmítnut

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli exekutor může zabavit koně pokud není chovaný za sportovní mi ani chovný mi. Celá otázka a odpověď »

• Dlužník je pod ochranou soudu před všemi věřiteli.
• Dlužník je pod ochranou soudu i před vymahači a exekutory.
• Všechny závazky dlužníka jsou sjednoceny.
• Až 75% všech dluhů může být reálně soudem odpuštěno.
• Dlužník získá jeden splátkový kalendář maximálně na 5 let s nejnižší možnou splátkou.
• Úroky ani penalizace z dluhů už nebudou narůstat.
• Dlužník už vůbec nebude muset komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory.
• Přebujelé a neoprávněně navýšené závazky lze úspěšně napadnout a snížit na zákonnou hranici.
• Jediná reálná možnost, jak se zbavit dluhů jednou provždy.

toto je bohužel zcela běžné, neboť uzavření splátkového kalendáře není pro exekutora nikterak závazné. Ve většině případů tak exekutor postupuje dále a postihuje další majetek dlužníka i přes jeho pravidelné dobrovolné úhrady.

«Návrh na zastavení exekuce» - obrázky. Další obrázky «Návrh na zastavení exekuce».