2017-07-27 07:08

§659 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
§956 Rozhodnutí o schválení oddlužení
§5 Zásady insolvenčního řízení

Exekuce - seznam exekucí a exekutorů

Při exekuci na majetek může být zabaveno téměř vše, kromě základního vybavení. Do základního vybavení patří pračka, lednička tam ale už nepatří.

Seznam - najdu tam, co neznám

Pokud máte dluh tak byste se ho měli snažit uhradit bez ohledu na to, jestli byla nebo nebyla nařízena exekuce. Po tom co byl vydán rozhodčí nález, který nabyl právní platnosti, tak je promlčecí lhůta dluhu 65 roků věřitel tedy může svoji pohledávku vymáhat po celou tuto dobu. Pokud budete svůj dluh postupně splácet nebudou vám tak rychle narůstat úroky z prodlení. Ve věci vašeho dluhu se musíte snažit komunikovat se svým věřitelem.

Exekuce 2013: změny stručně, jasně, přehledně | Pení

zbývající neuhrazenou část dluhů za dlužníka nikdo neuhradí. Pokud dlužník v rámci oddlužení uhradí alespoň 85% z celkové výše jeho nezajištěných závazků i náklady insolvenčního správce, bude na základě své žádosti osvobozen od hrazení zbytku svých závazků (ve výjimečných případech může soud zprostit dlužníka placení zbývajících pohledávek i v případě, že bylo v rámci oddlužení uhrazeno méně nežli 85% z hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů).

děkuji, kromě auta bychom neměli jiný majetek, dluhy jsou obrovské a prodej majetku by nepokryl všechny.
Je možné mi to vysvětlit s tím leasingem? Vezme nám leasingovka auto i když jej budeme hratit vlastně v insolvenci?

Při exekuci na účet exekutor zablokuje celý bankovní účet až do výše dlužné částky. V takovém případě jsou zablokovány všechny prostředky na bankovním účtu a nic jako nezabavitelná částka neexistuje. Při exekuci na bankovní účet si můžete jednorázově vybrat dvojnásobek životního minima tedy 6757 Kč. Tyto peníze si můžete jednorázově vybrat 6x po celou dobu trvání exekuce.

Pokud má exekutor nebo věřitel nařízení soudu o provedení exekuce, tak exekuce na plat může být kdykoliv nařízena znovu (promlčecí doba je zde 65 roků). Pokud budete mít plat korun čistého, tak výše případných srážek závisí na tom, jestli máte manželku, dítě/děti a jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci.

V případě, kdy je proti dlužníkovi vedeno více exekučních řízení a úvodní konzultace s dlužníkem nenabízí žádná jiná řešení, tak z pravidla doporučujeme zahájení soudního oddlužení. Komplexní nabídku našich služeb v oblasti soudního oddlužení, včetně přehledu všech záruk, které našim klientům nabízíme naleznete ZDE :

S přepisem poloviny domu na Vás ovšem jednoznačně počkejte až po skončení oddlužení. Dle ustanovení § 967, odst. 6, písm. b) IZ jste povinna hodnoty získané darem vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře!!!

Pro závazky, které vznikly před rozhodnutím insolvenčního soudu o Vašem úpadku, již nebude moci exekutor konat, tudíž pro tyto závazky Vám již bankovní účet znovu nezablokuje.

«Exekuce seznam» - obrázky. Další obrázky «Exekuce seznam».