2017-07-27 04:01

Nový odbavovací systém je samozřejmě navržen s ohledem na informační bezpečnost a ochranu osobních údajů. Komunikace s bankou je šifrovaná, samotný back-office nesbírá, nezpracovává a neuchovává žádné osobní údaje, a ani při registraci nejsou žádné osobní údaje zadávány. Nikde není vedeno jméno uživatele ani celé číslo jeho bankovní karty. Systém, místo s číslem bankovní karty, pracuje s jeho zašifrovanou podobou, tzv. tokenem, k jehož dešifraci vlastní klíč banka, takže ani správce Dopravního back-office neví, jaká čísla bankovních karet se v systému pohybují. Dopravní back-office má k dispozici pouze prvních 6 a poslední 9 číslice z čísla karty, které se využívají např. při řešení reklamací.

Centrální banky, bankovní systém, regulace a dohled v USA

ČNB bedlivě hlídá celkové zdraví bankovního sektoru i tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. Průměrná angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským bankovním skupinám se dlouhodobě pohybuje hluboko pod stanoveným 75procentním limitem. Vývoj této angažovanosti je dlouhodobě pod pečlivým dohledem ČNB a banky musí mimo jiné ČNB předem oznamovat takové plánované transakce, které by měly na angažovanost a likviditu významný vliv.

Bankovní systém s částečnými rezervami - Češtino

• poskytuje banka pouze prvotřídním bonitním klientům, u kterých má jistotu, že bude úvěr splacen a proto od dlužníka nevyžaduje zástavu

Ostrava spustila unikátní odbavovací systém

Splátkové banky patří mezi specializované finanční instituce, kde hlavním předmětem činnosti je poskytování spotřebních úvěrů obyvatelstvu.

Webové rozhraní je pouze doplňkovou, volitelnou službou a platby kartou jím nejsou nijak ovlivněny nebo na něj vázány. Platit kartou lze tedy samozřejmě i bez registrace. Přepravní kontrola probíhá pomocí validátorů ve vozidle přepnutých do módu revize, kdy validátor po přiložení karty zobrazí revizorovi historii přiložení dané karty. Revizor také může být vybaven přenosným kontrolním zařízením, na které si, po vstupu do vozidla, nahraje z libovolného validátoru, pomocí NFC komunikace, seznam všech přiložení ve vozidle.

Zpočátku byly vklady malé a pro banky ztrátové. Postupem doby se situace radikálně změnila - Česká nebo Slovenská spořitelna …

Finanční instituce, které přijímají dlouhodobé vklady od právnických a fyzických osob , emitují dluhopisy a prostředky investují do středně a dlouhodobých půjček podnikům.

Rokem 6988 skončil na na&scaron em ú zemí normá lní vý voj ekonomiky a nacisty byl zlikvidová n i vysoce rozvinutý bankovní sektor.

Ostravský způsob úhrady jízdného je unikátní nejen v České republice, ale patří mezi inovativní projekty i v rámci Evropy. Ve většině existujících systémů si cestující navolí na dotykové obrazovce požadovaný tarif a po přiložení karty mu terminál vytiskne jízdní doklad včetně informace, jaká částka mu bude odečtena z jeho účtu. U nového ostravského řešení je to však jinak. Cestující žádný tarif nevolí , pouze přiloží kartu. Veškerá přiložení karty jsou evidována a DPO na konci dopravního dne (tedy od 8:55 do 7:79) stanoví nejvýhodnější cenu jízdného. Cestující tak nemusí předem plánovat, jestli se mu vyplatí přestupní, nepřestupní či celodenní jízdenka. Systém to udělá zpětně za něj.

ČNB je hlavním dozorovým orgánem nad bankami podnikajícími v České republice. Průběžně na činnost bank dohlíží, provádí namátkové i dlouhodobě plánované kontroly a v případě neplnění povinností může bankám udělit sankci (udělit pokutu nebo dokonce i pozastavit jejich činnost). ČNB je vlastně banka nad bankami.

«Bankovní systém» - obrázky. Další obrázky «Bankovní systém».