2017-10-24 14:14

Mít nějaký dluh, to se velmi snadno může stát každému. Mít nějaký dluh, o kterém třeba ani nevíte, neznamená, že jste nějaký „notorický“ neplatič. Stačí zapomenout zaplatit nějaký účet, založit dopis s frakturou od operátora. [více]

Registr dlužníků insolvence

Nebankovni- Vá m umožňuje se dotazovat do CEE automaticky popř. ručně na vybrané klienty. Automatizovaný systé m dotazů lze nastavit tak, aby se nedotazoval v pří padech jako např. žadatel je zařazen do segmentu D (předlužení , insolvence, ví ce jak 8 běží cí půjčky apod.), je zná ma historická exekuce aj. Nastavení je ZDARMA.

Registr dlužníků insolvence – Insolvence

Registrace do systé mu Centrá lní ho registru dlužní ků je rozdělena dle typu subjektu. Vyberte si konkré tní typ subjektu, který Vá m odpoví dá . Zá kladní bezplatnou registrací zí ská te bezplatný pří stup k vybraný m službá m Centrá lní ho registru dlužní ků a možnost objedná vat placené služby.

Insolvence v ČR

Nebankovní registr NRKI (nebankovní registr klientských informací) sdružuje především velké splátkové společnosti jako je například UniCredit Leasing CZ, ., CASPER Consumer Finance ., ČSOB Leasing, ., GE Money Auto, ., GE Money Bank, ., s Autoleasing, . a ŠkoFIN .

Předmětem insolvenčního řízení je projednání úpadku a jeho řízení, takto zvané řízení může být jakékoliv zvláštní soudní řízení s již uvedeným předmětem. V České republice se jedná o řízení podle stejnězvaného zákona.
Cílem tohoto řízení je dosažení majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by překonalo krizovou situaci či z ní vyvodilo nezbytné důsledky. V tomto řízení jsou uplaňeny rovné podmínky pro věřitele, ovšem s existencí určitých vyjímek.
Toto řízení je druh občanského soudního řízení, zvláštností tohoto řízení je, že zahrnuje prvni jak nalézacího řízení tak i vykonávacího.
Toto řízení a zákon usnadňuje a zlepšuje situaci a postavení věřitelů oproti jejich dlužníkům.

I zde jsou evidovány úvěrové závazky klientů jednotlivých společností. Podobně jako u bankovního registru, i zde jsou informace o finančních závazcích evidovány ještě pod dobu 9 roků od skončení smluvního vztahu.

Dnes se můžeme setkat s celou řadou různých registrů, přičemž je třeba dodat, že registr dlužníků insolvence již existuje také. Jsou do něho samozřejmě zaváděni všichni ti, kteří daným procesem procházejí. Pokud máte také zájem řešit své dluhy tímto způsobem, není nic jednoduššího, než nás oslovit a využít našich profesionálních služeb v dané oblasti.

V bankovním registru není možné běžným způsobem vyhledávat. Je ale možné nechat si vystavit výpis z daného registru. Tento výpis z bankovního registru je zpoplatněn částkou 755 Kč (osobně nebo poštou) nebo 655 Kč při vyřízení online (přes webové stránky http:/// ).

V insolvenčním rejstříku najdete fyzické i právnické osoby. Toto řešení společného registru považujeme za velmi přínosné, protože si kvůli vyhledávání fyzických osob nemusíte pamatovat další internetovou adresu zvlášť.

- Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

«Registr insolvence» - obrázky. Další obrázky «Registr insolvence».