2017-07-27 12:18

další video v pořadí «Nedělní blesk příloha»

TOP STAR - Žhavé novinky ze života celebrit a nejzajímavější společenské akce. Moderují Eva Perkausová, Miroslav Šimůnek a Petr Vágner.

Archiv - Český svaz Juda

Pouhé tři dny, od 9. do 66. prosince bude v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích k vidění originál listiny Gabriela Serényiho z roku 6686, kterou byli Bojkovjané zbaveni roboty. V pátek 9. 67. v 67. hodin bude listina představena při přednášce Mgr. Lukáše Čoupka . o fondech okresního archivu v Uherském Hradišti.

Rychlé a levné večeře z brambor

Brno se tak řadí mezi moravské a české metropole, které podobnou čest už mají. Medaile z této řady se totiž věnují statutárním městům, a jelikož Brno je druhým největším městem ČR a zároveň patří mezi nejstarší, nemůže v této společnosti chybět. Autoři medaile si s výběrem motivů dali náležitou práci - na přední straně se podílela medailérka Ivana Hradecká, která záměrně nevybrala Špilberk ani katedrálu sv. Petra a Pavla. "Medaile se Starou radnicí na líci působí na zákazníky zcela neotřele. Autorka se ještě před tvorbou výtvarného návrhu vypravila do Brna, aby byla její práce co nejautentičtější," uvedl Jokl.

Castingové Agentury

"Stávající léčba (chemoterapie) zatěžuje velmi často pacienta toxicitou v podobě útlumu kostní dřeně, poškození srdce, ledvin, plic, střeva, sliznic a infekcí. Její podání je proto limitováno věkem a stavem pacienta, resp. jeho přidruženými chorobami. Nové léky jsou cílené, výrazně méně toxické a především dobře tolerované i staršími pacienty. To znamená, že můžeme léčit mnohem více pacientů než doposud, jelikož věková hranice pacientů téměř neexistuje. Řada nádorů se stává "chronickým" onemocněním, kdy je možné a nutné opakovat léčbu či terapii podávat dlouhodobě," říká prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Cílem festivalu je představit návštěvníkům život a kulturu dvou cizích zemí. Jedna z nich je svou polohou a náturou Česku vždy o něco bližší, ta druhá bývá naopak vzdálená a exotická. Festival seznamuje veřejnost zejména s gastronomií, uměním a tradicemi obou zemí.

Manpower má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Pozor, máme tady BOMBU! Uchystal ji pro nás náš palubní záznamník Míra Oros a jeho ve spolupráci s králem šílenců Danem Přibáněm a jeho trabantím žlutým cirkusem.

Po osmi úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních českých potravin tedy znovu ucházet o značku "Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 7567", nad níž opět převzala odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského, a rovněž VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Posláním Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky je vytvořit strategický rámec pro přijetí účinných legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v ČR.

V opačném případě bude vydáno cenové rozhodnutí pouze na notifikované zdroje. Následně bude ERÚ vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje.

«Nedělní blesk příloha» - obrázky. Další obrázky «Nedělní blesk příloha».