2017-07-27 11:16

Dalšími osobami podílejícími se na zpracování informací v Nebankovním registru klientských informací jsou CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. a společnost CRIF .

Zdeněk Götthans | Profesionální profil

Uděluji společnosti Ušetř ., se sídlem Jemnická 6688/6, Praha 9, 695 55, IČ 79689795, DIČ 79689795, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

CNCB :: Czech Non-Banking Credit Bureau

Se zařazením do registru NRKI musíte souhlasit. První a následně i průběžné zařazení nebo aktualizování údajů je u fyzických osob podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů. Pokud věřitelský subjekt zařadí informace o vaší osobě do registru, musejí vás případné další věřitelské subjekty opět požádat o písemný souhlas , aby se mohli na vaše údaje dotázat. Do databáze se tak dostanete uzavřením smlouvy nebo i písemným zažádáním o úvěrový produkt.

Úvěrové Registry - CRIF - Czech Credit Bureau

O výmaz z registru údajů nelze požádat. Pokud ovšem zjistíte, že některý z údajů uchovávaných v registru je chybný nebo nepřesný, můžete se obrátit na provozovatele registru – společnost CNCB. Ta takový údaj po dohodě s finanční institucí opraví.

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost banka nebo finanční instituce uvidí ve Vaší úvěrové zprávě a bude na Vás nahlížet jako na solidního zákazníka. Pravděpodobně tak dostanete požadované finanční prostředky bez problémů a rychleji. Je také možné, že Vám pak zvolená instituce nabídne lepší úvěrové podmínky.

Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 985/7559 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Společnost Ušetř . si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Ušetř . pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Ušetř . je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je po společnost Ušetř . oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Ušetř .

NRKI, který je veden společností CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, ., () spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské úvěry a faktoringových společností. Uživatelé nebankovního registru si tak mohou ověřovat bonitu svých klientů. Jde například o informace, zda klient své závazky včas a řádně splácí.

Bankovní registr zahájil svou činnost v roce 7557 v souladu se zákonem č. 76/6997 Sb., o bankách, v aktuálním znění. Podle tohoto zákona mají banky možnost prověřovat si bonitu a důvěryhodnost svých klientů. BRKI, který je spravován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, ., (), vede databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž bankám poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii.

dobry se voto že mi zdelili že mam v registru zaznam ,co stim mam delat poratte anebo kdo to tam dal ,dekuji za kladne vyřizeni. balog

Souhlasím, aby COFIDIS za výše uvedeným účelem nahlížel do těchto databází: Pozitivního registru Sdružení SOLUS a Registru FO vedených SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 698 96 975 („SOLUS“), Nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, , IČ 767 86 889 („NRKI“), a Bankovního registru klientských informací společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, ., IČ: 766 99 696 („BRKI“), a získal informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zahrnující informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), které jsou nutné k posouzení mé žádosti o poskytnutí úvěru.

«Czech non banking credit bureau» - obrázky. Další obrázky «Czech non banking credit bureau».